Försöken start | sök |

Alla: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Detaljerad redovisning för plan: L3-2290.2014, Kvävestrategi i höstvete, med 4 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Rapport Rapport till Skåneförsök 2014
  Försök till L3-2290.2014: F örsöksnummer: LC-401-2014, ADB 03S103, skörd 2014
Försöksvärd: Anders Bengtsson , Ellenbergavägen 371, 262 93 Ängelholm
Försöksutförare: Ängelholm
Observationer: Grundgödsling: 2014-03-03
Gödsling enligt plan T1: 2014-03-06
Gödsling enligt plan T2: 2014-04-01
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L3-2290.2014: F örsöksnummer: 501/14, ADB 03S102, skörd 2014
Försöksvärd: Magareta Karlsson , Källstorpsvägen 11 , 231 97 Klagstorp
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Gödslat enligt plan 13/3, DC: 24
Skotträknat. 19/3, Dc:25
Gödslat enligt plan: 10/4, Dc: 25
Gödslat enl. plan DC 31:2/5.
Gödsling enl.plan DC39:13/5.
  Fältkort
  Karta
  Försök till L3-2290.2014: F örsöksnummer: 502/14, ADB 03S101, skörd 2014
Försöksvärd: Christer Lindén , Trä 1308 , 268 72 Teckomatorp
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Gödslat enligt plan 12/3, Dc:24
Skotträknat 20/3
Ruta 12 och 14 i block I har bytt plats.
Gödslat enl. plan: 10/4, Dc:25
Gödsling enligt plan DC32:2/5.
Gödsling enl.plan DC39:14/5.
  Karta
  Fältkort
  Försök till L3-2290.2014: F örsöksnummer: LB-201-2014, ADB 03S104, skörd 2014
Försöksvärd: Tommy Nilsson , Tjustorp 1521 273 98 Smedstorp
Försöksutförare: Österlen
Observationer: Gödsling 1 enl plan :2014-03-10
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
<< SLUT L3-2290.2014
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan