Försöken start | sök |

Alla: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Detaljerad redovisning för plan: L7-501. 2006, Havre. Sort * Behandling, med 3 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Rapport Sammanställning och rapport.
  Försök till L7-501. 2006: F örsöksnummer: 509/06, ADB 07B831, skörd 2006
Försöksvärd: Svedberga Lantbruks AB ,
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Sådd: 25/4-06
  Fältkort Fältkort med rutfördelning
  Karta Karta till försöket
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L7-501. 2006: F örsöksnummer: LB-212-2006, ADB 07B829, skörd 2006
Försöksvärd: Bollerups Lantbruksinstitut , Bollerup, 273 94 Tomelilla
Försöksutförare: Österlen
Observationer: Sådd: 06-04-24
  Karta Karta till försöket
  Fältkort Fältkort
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L7-501. 2006: F örsöksnummer: LC-402-2006, ADB 07B830, skörd 2006
Försöksvärd: Jan Arvidsson , Häljarpsvägen 72 265 90 Åstorp
Försöksutförare: Ängelholm
Observationer:
  Karta Karta till försöket
  Fältkort Verkligt Fältkort av 060613
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT L7-501. 2006
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan