Försöken start | sök |

Alla: 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: L5-9000 2006, Ogräsförsök i majs, med 2 st. försök
Syftet med planen: Testa nya ogräsbekämpningspreparat
Kommentarer:
  Rapport Sammanställning och rapport.
  Försök till L5-9000 2006: F örsöksnummer: LA-66-2006, ADB HL3011, skörd 2006
Försöksvärd: Trolle-Ljungby AB , 290 34 Fjälkinge
Försöksutförare: Kristianstad
Observationer: Behandling enl. plan Nr. 1: 060602 DC11
Behandling enl. plan Nr. 2: 060612 DC14,5
  Karta Karta till Försöket
  Fältkort Fältkort
  Försök till L5-9000 2006: F örsöksnummer: LA-67-2006, ADB HL3012, skörd 2006
Försöksvärd: Karsholms Lantbruk AB , Karsholmsv. 110, 291 94 Kristianstad
Försöksutförare: Kristianstad
Observationer: Behandling enl. plan Nr.1: 060608 DC 11
Behandling enl. plan Nr.2: 060608 DC 15,5
  Karta Karta till Försöket
  Fältkort Fältkort
<< SLUT L5-9000 2006
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan