Försöken start | sök |

Alla: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Detaljerad redovisning för plan: L5-2424 2006, Ogräsbekämpning: Höstvete, örtogräs + åkerven., med 5 st. försök
Syftet med planen: Sponsorförsök. Här ges företagen möjlighet att testa sina produkter och jämföra med konkurrenternas alternativ. Skåneförsöken och Växtskyddscentralen testar ofta något lågdos-alternativ.
Kommentarer:
  Rapport Rapport och sammanställning.
  Försök till L5-2424 2006: F örsöksnummer: MC 806/05, ADB 151445, skörd 2006
Försöksvärd: Hans-Göran Hansson , Lindbyholm, 274 93 Skurup. Försöket på Helenetorp, Ö Vemmenhög
Försöksutförare: Tofthög
Observationer: Sådd: 17/9-05.
Behandlingstidpunkter:
Höst: 1-2 blad; 6/10-05, DC 12.
Höst: 3-4 blad; 18/10-05, DC 14.
Beh. skador:
14/10-05; Gulfärgning led D 30%, led O 5%,led P 10%, led Q 30%.
Vår; 10/5-06.
  Karta Karta till försöket.
  Fältkort Fältkort med rutfördelning.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L5-2424 2006: F örsöksnummer: LA-124-2005, ADB 151441, skörd 2006
Försöksvärd: Bengt Larsson , Lillevångsvägen 3, 291 97 Gärds Köpinge
Försöksutförare: Kristianstad
Observationer: Beh-tillf.1 051012 DC 11,5-12
Beh-tillf.2 051027 DC 13,5-14
Beh-tillf.3 060504 DC 26-27
  Karta Karta till försöket
  Fältkort Verkligt fältkort av 051017
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L5-2424 2006: F örsöksnummer: LA-123-2005, ADB 151442, skörd 2006
Försöksvärd: Hushållningssällskapet i Kristianstad , Helgegården Skepparslövsv. 258, 291 92 KRISTIANSTAD 044-229919
Försöksutförare: Kristianstad
Observationer: Beh-tillf. nr1. 051006 DC12
Beh-tillf. nr2. 051019 DC13,5
Beh-tillf. nr3. 060504 DC25-26
  Karta Karta till försöket
  Fältkort Verkligt fältkort av 051017
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L5-2424 2006: F örsöksnummer: MB 318/05, ADB 151444, skörd 2006
Försöksvärd: Christer Hansson , Skarhult Gods AB , 241 93 Eslöv
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Sådd 17/9-2005.
Behandlingstillfällen:
Höst 1-2 blad 6/10-2005 DC 12.
Höst 3-4 blad 19/10-2005 DC 14-15.
Led M i block II är struken ingen grad., ingen skörd.
Vår tillv. början 4/5-2006 DC 30
  Fältkort Fältkort med rutfördelning
  Karta Karta till försöket
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L5-2424 2006: F örsöksnummer: MA-408/05, ADB 151443, skörd 2006
Försöksvärd: Mats Janström , Tullingagården 44 260 34 Mörarp
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Sådd: 15/9-05.
Behandlingstillfällen:
Höst: 1-2 blad 10/10-05 DC 12.
Höst: 3-4 blad 19/10-05 DC 14.
Vår: Tillv. början 4/5-06 DC 30.
  Karta Karta till försöket "försöket ligger söder om Mörarp"
  Fältkort Fältkort med rutfördelning
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT L5-2424 2006
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan