Försöken start | sök |

Alla: 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: L3-2274 2006, Gödslingsstrategi i höstvete., med 5 st. försök
Syftet med planen: Att bestämma optimal kväve- och svavelgiva i sorterna Gnejs och Kris med stråsäd som förfrukt vid olika kvävegödslingsstrategier, samt att belysa P-behovet hos höstvete på hösten.
Kommentarer:
  Rapport Sammanställning och rapport.
  Försök till L3-2274 2006: F örsöksnummer: MC 804/05, ADB 03G014, skörd 2006
Försöksvärd: Lars-Göran Larsson , Hököpingegården, 235 92 Vellinge
Försöksutförare: Tofthög
Observationer: Sådd: 8/9-05. Sort: Kris.
Gödslingstidpunkter:
Höst;
19/9-05.
Vår;
Led G; 10/04-06.
Led B-L; 25/4-06.
Led L; 15/5-06.
Led J+K; 30/5-06.
  Karta Karta till försöket.
  Fältkort Fältkort med rutfördelning.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L3-2274 2006: F örsöksnummer: LC-430-2005, ADB 03G010, skörd 2006
Försöksvärd: Bengt Ekelund , Gamla Malmövägen 459, 262 92 Åstorp
Försöksutförare: Ängelholm
Observationer: Försöksgödsling enl plan
Nr1. 051011 DC 11 led H+I
Nr2. 060404 DC 22-23 led G
Nr3. 060425 DC 23-24 led B-L
Nr4. 060505 DC 30 led L
  Karta Karta till försöket
  Fältkort Verkligt fältkort av 051017
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L3-2274 2006: F örsöksnummer: LB-257-2005, ADB 03G011, skörd 2006
Försöksvärd: Christer Andersson , Ö. Herrestad 40, 27296 Gärsnäs
Försöksutförare: Österlen
Observationer: Sådd: 05-09-09 Gödslingar: Vid sådd, 05-09-15 Vår: Led G, 06-04-10 OBS! FÖRSÖKET KASSERAT PGA UTVINTRING
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta till försöket
  Försök till L3-2274 2006: F örsöksnummer: M-407-2005, ADB 03G012, skörd 2006
Försöksvärd: Magnus Vigre , Reslöv 2605, 240 30 Marieholm
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Sådd: 7/9-05.
Gödslingstidpunkter:
Vid sådd 3/10-05 Led H och I.
6/4-06 Led G.
24/4-06 Led B-L.
  Karta Karta till försöket
  Fältkort Fältkort med rutfördelning
  Försök till L3-2274 2006: F örsöksnummer: M-314-2005, ADB 03G013, skörd 2006
Försöksvärd: Staffan Dromberg , Gamla Trelleborgsv. 292 Uppåkra, 245 93 Staffanstorp
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Sådd: 11/9-05.
Gödslingstidpunkter:
Vid sådd 4/10-05 Led H och I.
7/4-06 Led G.
24/4-06 Led B-L.
17/5-06 Led L. DC 31.
  Karta Karta till försöket
  Fältkort Fältkort med rutfördelning
<< SLUT L3-2274 2006
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan