Försöken start | sök |

Alla: 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: L5-1 2006, Betydelsen av putsningstidpunkt på träda för tistelbekämpningen, med 1 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Försök till L5-1 2006: F örsöksnummer: LA-65-2006, ADB HR5616, skörd 2006
Försöksvärd: Martin Svensson , Brommagårdsv. 95-9, 219 94 Kristianstad
Försöksutförare: Kristianstad
Observationer: Avslagning 1: 060607 Led A, 060619 Led B,060704 Led C
Avslagning 2: 060704 Led A, 060717 Led B, 060804 Led C
  Karta Karta till försöket
  Fältkort Fältkort
<< SLUT L5-1 2006
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan