Försöken start | sök |

Alla: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: SFO-926, Kvävegödsling i timotej., med 1 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Försök till SFO-926: F örsöksnummer: M-333-2014, ADB 03T091, skörd 2015
Försöksvärd: Tore Svensson , Storegård 1455 , 268 90 Svalöv
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Höstgödsling enl. plan utförd 23/9.
Gödsling tidig vår:16/3.
Gödsling sen vår:9/4.
Hela försöket 0,6 Moddus DC32-37 utförd 18/5.
Moddusbehandling enl. plan 11/6.
  Fältkort Fältkort.
  Karta Karta till försöket.
  Övrigt Behandlingsjournal.
<< SLUT SFO-926
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan