Försöken start | sök |

Alla: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: OS3-192.2015, Optimal kvävegödsling på våren till höstraps, med 4 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Försök till OS3-192.2015: F örsöksnummer: LB-279-2014, ADB 03T105, skörd 2015
Försöksvärd: Per Erik Helgesson Löderup ,
Försöksutförare: Österlen
Observationer: Provklippning utförd 2014-11-26
  Karta karta
  Fältkort fältkort
  Försök till OS3-192.2015: F örsöksnummer: LB-278-2014, ADB 03T104, skörd 2015
Försöksvärd: Birger Bernhoff , Gärsnäsgården
Försöksutförare: Österlen
Observationer: Provklippt:2014-11-27
  Fältkort fältkort
  Karta karta
  Försök till OS3-192.2015: F örsöksnummer: M-342-2014, ADB 03T102, skörd 2015
Försöksvärd: Magnus Vigre , Reslöv 2605 , 241 72 Marieholm
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Tidig vårgödsling/växtprovtagning 9/3.
Gödsling enl plan 27/3
  Karta Karta till försöket.
  Fältkort Nytt fältkort.
  Försök till OS3-192.2015: F örsöksnummer: M-343-2014, ADB 03T103, skörd 2015
Försöksvärd: Ingvar Hempel , Stävie mölleväg 80 , 235 91 Vellinge
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Tidig vårgödsling/växtprovtagning 5/3.
FÖRSÖKET KASSERAT-Lantbrukaren gödslat över försöket.
  Karta Karta till försöket.
  Fältkort Fältkort OBS! KASSERAT FÖRSÖK
<< SLUT OS3-192.2015
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan