Försöken start | sök |

Alla: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: L2-4048.2015, Reducerad jordbearbetning, med 3 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Rapport Rapport till Skåneförsök 2015
  Försök till L2-4048.2015: F örsöksnummer: LB-248, ADB 02T063, skörd 2015
Försöksvärd: Hushållningssällskapet , Sandby Gård 27637 Borrby
Försöksutförare: Österlen
Observationer: Sådd: 2014-08-28
Gödslat: 2014-08-28, 2015-03-13
  Fältkort fältkort
  Karta karta
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L2-4048.2015: F örsöksnummer: M-404.2003, ADB 02T061, skörd 2015
Försöksvärd: Nils Gustav Nilsson , Planagården 304 , 254 70 Kattarp
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Plantäthet 25/11.
  Fältkort Fältkort.
  Karta Karta till försöket.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Planttäthet höst.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L2-4048.2015: F örsöksnummer: M-320.1994, ADB 02T062, skörd 2015
Försöksvärd: HS Malmöhus , Borgeby gård , 237 91 Bjärred
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Planttäthet 30/10, alla 100%
  Fältkort Fältkort.
  Karta Karta till försöket.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT L2-4048.2015
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan