Försöken start | sök |

Alla: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: L6-701, Majs Kärnskörd, sortförsök, med 1 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Försök till L6-701: F örsöksnummer: LA-28-2015, ADB 063728, skörd 2015
Försöksvärd: Peter Bertilsson , Annedalsvägen 10, 291 65 Kristianstad
Försöksutförare: Kristianstad
Observationer: Sådd: 2015-04-20
Grundgödsling 30 ton Suggflyt
Övrig gödsling:2015-04-20
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
<< SLUT L6-701
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan