Försöken start | sök |

Alla: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: R5-1221.2015, Radhacknings- och radsprutningsförsök, med 1 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Försök till R5-1221.2015: F örsöksnummer: LA-85-2014, ADB 05B332, skörd 2015
Försöksvärd: Hushållningssällskapet , Skepparslövsvägen 258, 291 92 Kristianstad
Försöksutförare: Kristianstad
Observationer: Sådd: 2014-09-04
Grundgödsling: 2015-03-12
<< SLUT R5-1221.2015
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan