Försöken start | sök |

Alla: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: R9-7000.2015, Kaliumgödsling i matpotatis, med 1 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Försök till R9-7000.2015: F örsöksnummer: LA-20-2015, ADB HL4447, skörd 2015
Försöksvärd: Helgegården , Skepparslövsvägen 258, 291 92 Kristianstad
Försöksutförare: Kristianstad
Observationer: Sättning: 2015-05-05
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
<< SLUT R9-7000.2015
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan