Försöken start | sök |

Alla: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: R7-1014, Höstvete sort, såtid och utsädesmängd., med 1 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Rapport Rapport i publikationen Skåneförsök 2015
  Försök till R7-1014: F örsöksnummer: MB-317-2014, ADB 07BL47, skörd 2015
Försöksvärd: HS Malmöhus , Borgeby gård , 237 91 Bjärred
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Datum för såtid 1: 3/9.
Gödsling våren:50 N i Axan 9/3 samt 130 N i Axan 14/4.
  Karta Karta till försöket.
  Fältkort Fältkort med rutfördelning
<< SLUT R7-1014
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan