Försöken start | sök |

Alla: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: L7-1014B, Höstvete. Sort*såtid*utsädesmängd., med 1 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Rapport Rapport i publikationen Skåneförsök 2015
  Försök till L7-1014B: F örsöksnummer: M-318-2014, ADB 152697, skörd 2015
Försöksvärd: Nils-Gustav Nilsson , Planagården 219 , 254 70 Kattarp
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Datum för såtid 1: 29/8.
Såtid 2: 16/9
Såtid 3: 30/9
Såtid 4: 28/10
Planttöthet höst: 25/11
  Karta Karta till försöket.
  Fältkort Fältkort.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT L7-1014B
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan