Försöken start | sök |

Alla: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: OS3-193, Mikronäring och tillväxtreglering i höstraps, med 4 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Försök till OS3-193: F örsöksnummer: LB-276-2014, ADB 03T097, skörd 2015
Försöksvärd: Hushållningssällskapet , Sandbygård 27637 Borrby
Försöksutförare: Österlen
Observationer: Sådd: 2014-08-26
Behandlat enl plan: 2014-09-29
  Karta karta
  Fältkort Fältkort
  Försök till OS3-193: F örsöksnummer: M-339-2014, ADB 03T096, skörd 2015
Försöksvärd: Nils Yngvesson , Arendala 351 , 247 91 Södra Sandby
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Datum för behandling: 6/10.
Tidig vårbehandling: 4/4.
Sen vårbehandling:16/6.
  Fältkort Fältkort.
  Karta Karta till försöket.
  Övrigt Behandlingsjournal.
  Övrigt Behandlingsjournal.
<< SLUT OS3-193
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan