Försöken start | sök |

Alla: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: R7-7112-2015, Matpotatis. Sortförsök. Ekologisk odling., med 1 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Försök till R7-7112-2015: F örsöksnummer: M-523-2015, ADB 07A865, skörd 2015
Försöksvärd: Skarhults gods AB , Skarhult , 241 93 Eslöv
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Datum för sättning: 12/5.
  Karta Karta till försöket.
  Fältkort Fältkort.
<< SLUT R7-7112-2015
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan