Försöken start | sök |

Alla: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: L9-8450-2015, Svampbekämpning i höstrapsens blomning, inverkan på skördetidpunkt och avkastning, med 2 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Försök till L9-8450-2015: F örsöksnummer: LB-236-2015, ADB 152735, skörd 2015
Försöksvärd: Hushållningssällskapet , Sandby Gård 276 37 Borrby
Försöksutförare: Österlen
Observationer:
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
  Försök till L9-8450-2015: F örsöksnummer: M-564-2015, ADB 152734, skörd 2015
Försöksvärd: Alnarps Egendom , Leif Bengtsson , 230 53 Alnarp
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Datum för behandling: 15/5.
  Fältkort Fältkort.
  Karta karta till försöket.
<< SLUT L9-8450-2015
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan