Försöken start | sök |

Alla: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: SFO-2180-2015, Putsning och tillväxtreglering i rödklöverfrövall., med 1 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Försök till SFO-2180-2015: F örsöksnummer: M-629-2015, ADB 152752, skörd 2015
Försöksvärd: Fredrik Ohlsson , Sjötorp 301 , 247 94 Dalby
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Datum för första beh. 27/5.
  Övrigt Sprutjournal.
  Karta Karta till försöket.
  Fältkort Fältkort.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Plantbestånd samt planthöjd: 27/5
  Övrigt Behandlingstidpunkt: Led E,F,G samt putsning i Led B, 23/6
<< SLUT SFO-2180-2015
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan