Försöken start | sök |

Alla: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Detaljerad redovisning för plan: L5-2426-2015, Losta och örtogräs i höstvete, vårbehandling, med 1 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Försök till L5-2426-2015: F örsöksnummer: M-505-2015, ADB 05B337, skörd 2015
Försöksvärd: Stora Markie Drifts AB , Stora Markie , 231 73 Anderslöv
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Datum för Behandling 1: 9/4. Ogräsgradering 21/5, Dc: 32
Ogräsgradering slutlig: 16/6, Dc 59
  Övrigt Behandlingsjournal.
  Fältkort Fältkort.
  Karta Karta till försöket.
  Övrigt Behandlingsjournal 21/4.
<< SLUT L5-2426-2015
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan