Försöken start | sök |

Alla: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Detaljerad redovisning för plan: L7-150A-2017, Kvävebehov hos olika höstvetesorter., med 2 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Rapport Rapport i Skåneförsök 2017
  Försök till L7-150A-2017: F örsöksnummer: M-334-2016, ADB 152936, skörd 2017
Försöksvärd: Johan Wadborg , Hällebovägen 119 , 261 91 Landskrona
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Datum för sådd: 23/9.
  Fältkort Fältkort med rutfördelning och karta.
  Karta Karta till försöket.
  Försök till L7-150A-2017: F örsöksnummer: M-335-2016, ADB 152937, skörd 2017
Försöksvärd: Mats Ingvarsson , Hemmesdyngevägen 4 , 231 79 Smygehamn
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Datum för sådd: 26/9.
  Fältkort Fältkort med rutfördelning och karta.
  Karta Karta till försöket.
<< SLUT L7-150A-2017
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan