Försöken start | sök |

Alla: 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: L5-2424-2017, Åkerven och örtogräs i höstvete, höst och vår, med 1 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Försök till L5-2424-2017: F örsöksnummer: LA-59-2016, ADB 05B413, skörd 2017
Försöksvärd: Per Lindahl , Mosslundavägen 114, 291 91 Kristianstad
Försöksutförare: Kristianstad
Observationer: Sprutat enligt plan: 2016-10-18 samt 2017-04-20
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
<< SLUT L5-2424-2017
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan