Försöken start | sök |

Alla: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Detaljerad redovisning för plan: L3-1033-2017, "Winter fitness" i höstkorn, med 2 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Rapport Rapport i Skåneförsöken 2017
  Försök till L3-1033-2017: F örsöksnummer: LA-58-2016, ADB 152932, skörd 2017
Försöksvärd: Måns Larsson , Lillevångsvägen 1, 291 77 Gärds Köpinge
Försöksutförare: Kristianstad
Observationer: Sprutat enligt plan: 2016-09-23, 2016-09-27
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
  Försök till L3-1033-2017: F örsöksnummer: M-320-2016, ADB 152933, skörd 2017
Försöksvärd: HS Skåne , Borgeby gård , 237 91 Bjärred
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Försöket är sått 10/9.
  Fältkort Fältkort med karta.
  Karta Karta till försöket.
<< SLUT L3-1033-2017
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan