Försöken start | sök |

Alla: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Detaljerad redovisning för plan: L7-150C-2017, Kvävebehov hos olika höstvetesorter, med 1 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Rapport Rapport i Skåneförsök 2017
  Försök till L7-150C-2017: F örsöksnummer: LB-254-2016, ADB 152941, skörd 2017
Försöksvärd: Henrik Nilsson , Hernriksfältsv. 100, 270 21 Glemmingebro
Försöksutförare: Österlen
Observationer: Sådd: 2016-09-26
  Karta Karta
  Fältkort Fältkort
<< SLUT L7-150C-2017
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan