Försöken start | sök |

Alla: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: R3-9001M, Bördighetsförsök Skåne, med 4 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Försök till R3-9001M: F örsöksnummer: M-1-1957, ADB 03W063, skörd 2017
Försöksvärd: Fjärdingslövsgården AB , 231 91 Trelleborg
Försöksutförare: Borgeby
Observationer:
  Fältkort Fältkort med karta.
  Försök till R3-9001M: F örsöksnummer: M-2-1957, ADB 03W065, skörd 2017
Försöksvärd: Orups gård , 243 96 Höör
Försöksutförare: Borgeby
Observationer:
  Fältkort Fältkort med karta.
  Försök till R3-9001M: F örsöksnummer: M-4-2010, ADB 03W067, skörd 2017
Försöksvärd: Borgeby gård , 237 91 Bjärred
Försöksutförare: Borgeby
Observationer:
  Fältkort Fältkort med karta.
  Försök till R3-9001M: F örsöksnummer: M-6-1957, ADB 03W071, skörd 2017
Försöksvärd: Karin Wredström , Ekebo gård , 253 42 Vallåkra
Försöksutförare: Borgeby
Observationer:
  Fältkort Fältkort med karta.
<< SLUT R3-9001M
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan