Försöken start | sök |

Alla: 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: L5-3021-2017, Örtogräs i höstvete, höst och vår., med 2 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Försök till L5-3021-2017: F örsöksnummer: M-340-2016, ADB 05B426, skörd 2017
Försöksvärd: Dan-Ove Jönsson , Dangård Lantbruk AB , Åkarp 3302, 242 93 Hörby
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Första behandlingen utförd 7/10.
  Fältkort Fältkort med karta.
  Karta Karta till försöket.
  Försök till L5-3021-2017: F örsöksnummer: Lb-249-2016, ADB 05B425, skörd 2017
Försöksvärd: Hushållningssällskapet Skåne , Sandby Gård, 276 37 Borrby
Försöksutförare: Österlen
Observationer: Sådd: 2016-09-21
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
<< SLUT L5-3021-2017
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan