Försöken start | sök |

Alla: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: L3-2311-2017, Kvävegödsling och strategi till blandvall, med 1 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Försök till L3-2311-2017: F örsöksnummer: M-507-2017, ADB 03V153, skörd 2017
Försöksvärd: Nils-Olof Bengtsson , Boarp 846 , 268 68 Röstånga
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Tidig gödsling utförd 16/3.
  Fältkort Fältkort med karta.
  Karta Karta till försöket.
<< SLUT L3-2311-2017
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan