Försöken start | sök |

Alla: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: L5-450-2017, Vårkorn*sort*såtidpunkt, med 2 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Försök till L5-450-2017: F örsöksnummer: M-557-2017, ADB HS17021, skörd 2017
Försöksvärd: Yngve Olsson , Kongsmarken 170 , 245 91 Staffanstorp
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Datum för såtid 1: 28/4 p.g.a. att fältet inte torkat upp tidigare. Datum för andra såtid: 16/5.
  Försöksplan Försöksjournal. Första såtid: 28/4.
  Karta Karta till försöket.
  Försök till L5-450-2017: F örsöksnummer: M-556-2017, ADB HS17020, skörd 2017
Försöksvärd: Ola Göransson , Mossheddingevägen 135-30 , 245 91 Staffanstorp
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Första såtid: 28/4. Andra såtid: 16/5.
  Försöksplan Försöksjournal-första såtid: 28/4.
  Karta Karta till försöket.
<< SLUT L5-450-2017
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan