Försöken start | sök |

Alla: 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: L15-1071, Bekämpning av mjöldagg i höstvete., med 1 st. försök
Syftet med planen: Finna tekniska och ekonomiska lönsamma behandlingar mot mjöldagg i höstvete.
Kommentarer:
  Rapport Sammanställning och rapport.
  Försök till L15-1071: F örsöksnummer: LB-222-2009, ADB 151977, skörd 2009
Försöksvärd: Holger Olin , Ullstorp 157, 27394 Tomelilla
Försöksutförare: Österlen
Observationer: Växtskydd 1: 2009-05-10
Växtskydd 2: 2009-05-26
Växtskydd 3: 2009-06-16
Ogräs hela försöket: 2009-06-02
Insekt hela försöket: 2009-06-11
  Karta Karta
  Fältkort Fältkort
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT L15-1071
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan