Försöken start | sök |

Alla: 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: LS3-9009.2009, Ettårigt systemförsök i höstvete., med 4 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Rapport Sammanställning och rapport.
  Försök till LS3-9009.2009: F örsöksnummer: MC 867/08, ADB 03L028, skörd 2009
Försöksvärd: Jeppa Olanders , Kronoslätt, Hemmesdynge, 231 99 Klagstorp
Försöksutförare: Tofthög
Observationer: Sådd: 19/9-08.
Försöksgödsling enl plan:
Tidp 1; 23/3-09, DC 23.
Tidp 2; 16/4-09, DC 25.
Tidp 3; 18/5-09, DC 37.
Tidp 4; 27/5-09, DC 51.
Växtskydd behandlingstidpunkter:
Tidp A; 8/5-09, DC 31.
Tidp B; 18/5-09, DC 37.
Tidp C; 29/5-09, DC 51.
Tidp D; 4/6-09, DC 59.
  Fältkort Fältkort med rutfördelning.
  Karta Karta till försöket.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till LS3-9009.2009: F örsöksnummer: LB-256-2008, ADB 03L026, skörd 2009
Försöksvärd: Hushållningssällskapet , Sandby Gård, 276 37 Borrby
Försöksutförare: Österlen
Observationer: Sådatum: 2008-09-18
Gödning 1: 2009-03-20
Gödning 2: 2009-04-23
Gödning 3: 2009-05-25
Gödning 4: 2009-06-04
Växtskydd 1: 2009-05-14
Växtskydd 2: 2009-05-21
Växtskydd 3: 2009-06-02
Växtskydd 4: 2009-06-11
  Karta Karta
  Fältkort Fältkort
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till LS3-9009.2009: F örsöksnummer: LA-112-2008, ADB 03L025, skörd 2009
Försöksvärd: Naturbruksgymnasiet Önnestad , Skolgatan 37, 291 73 Önnestad
Försöksutförare: Kristianstad
Observationer: Sådd 24 sept 08
Gödsling 1: 18 mars
Gödsling 2: 17 april
Ogräs 1 Led A & B: 12 maj
  Karta Karta till försöket
  Fältkort Fältkort
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till LS3-9009.2009: F örsöksnummer: M-310-2008, ADB 03L027, skörd 2009
Försöksvärd: Magnus Wigre , Reslöv 26, 240 30 MARIEHOLM
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Sådd: 19/9-2008
Bekämpning Tp1: Dc31-32 11/5-09 Dc 32
Bekämpning Tp2: Dc37-39 19/5-09 Dc 37
Bekämpning Tp3: Dc51 1/6-09 Dc 51
Gödsling Tp1: 15/3-1/4, 20/3 Dc 21
Gödsling Tp2: 15/4-25/4, 17/4 Dc 29
  Fältkort Fältkort med rutfördelning
  Karta Karta till försöket
  Övrigt Behandlingsjournal
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT LS3-9009.2009
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan