Försöken start | sök |

Alla: 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: L15-4030.2009, Maltkorn. Sortspecifika odlingsstrategier., med 3 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Rapport Sammanställning och rapport.
  Försök till L15-4030.2009: F örsöksnummer: LB-205-09, ADB 151910, skörd 2009
Försöksvärd: Hushållningssällskapet Kristianstad , Sandby Gård, 276 37 Borrby
Försöksutförare: Österlen
Observationer: Sådd: 2009-04-07
Växtskydd 1: 2009-06-02
Växtskydd 2: 2009-06-09
Växtskydd 3: 2009-06-22
  Karta Karta
  Fältkort Fältkort
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L15-4030.2009: F örsöksnummer: MC 967/09, ADB 151912, skörd 2009
Försöksvärd: Anders Nilsson , Fuglie 18:5, 231 94 Trelleborg
Försöksutförare: Tofthög
Observationer: Sådd: 7/4-09.
Behandlingstidpunkter:
DC 31; 26/5-09, DC 31.
DC 37-39; 9/6-09, DC 39.
DC 55-59; 22/6-09, DC 55.
  Fältkort Fältkort med rutfördelning.
  Karta Karta till försöket.
  Övrigt Sprutjournal.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L15-4030.2009: F örsöksnummer: MB-512-09, ADB 151911, skörd 2009
Försöksvärd: Lars-Åke Bengtsson , Gamlegård Uppåkra, 245 00 STAFFANSTORP
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Sådd: 12/4-2009.
Behandling Dc:31 29/5 Dc:38 6/6 Dc:55 23/6
  Fältkort Fältkort med rutfördelning.
  Karta Karta till försöket.
  Övrigt Behandlingsjournal
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT L15-4030.2009
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan