Försöken start | sök |

Alla: 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: M3-3095.2009, Fosfor och kaliumtillförsel på kalkhaltiga jordar., med 1 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Rapport Sammanställning och rapport.
  Försök till M3-3095.2009: F örsöksnummer: M-506-2009, ADB 03L107, skörd 2009
Försöksvärd: HS Malmöhus , Borgeby Gård, 237 91 BJÄRRED
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Sådd: 7/4-2009.
  Fältkort Fältkort med rutfördelning.
  Karta Karta till försöket.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT M3-3095.2009
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan