Försöken start | sök |

Alla: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Detaljerad redovisning för plan: OS7-23 2005, Sortförsök, med 6 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Rapport Sammanställning och rapport.
  Försök till OS7-23 2005: F örsöksnummer: Ma400/04, ADB 07A152, skörd 2005
Försöksvärd: Anders Andersson , Örja boställe , Landskrona
Försöksutförare: Ormastorp
Observationer:
  Karta Karta till försöket
  Fältkort Fältkort med rutfördelning
  Försök till OS7-23 2005: F örsöksnummer: MC 811/04, ADB 07A154, skörd 2005
Försöksvärd: Ebbe Persson , Egonsborg, 231 93 Trelleborg. Försöket på Bokenäs.
Försöksutförare: Tofthög
Observationer: Sådd: 23/8-04.
  Fältkort Fältkort med rutfördelning.
  Karta Karta till försöket.
  Försök till OS7-23 2005: F örsöksnummer: LA-101-2004, ADB 07A149, skörd 2005
Försöksvärd: Hushållningssällskapet i Kristianstad , Helgegården Skepparslövsv. 258 291 92 KRISTIANSTAD 044-229919
Försöksutförare: Kristianstad
Observationer:
  Karta Karta till försöket
  Fältkort Verkligt Fältkort av 041108
  Försök till OS7-23 2005: F örsöksnummer: LC-426-2004, ADB 07A151, skörd 2005
Försöksvärd: Lars Ivansson , Backa Gård Pl 2077, 265 90 Åstorp
Försöksutförare: Ängelholm
Observationer:
  Karta Karta till försöket
  Fältkort Verkligt fältkort av 041109
  Försök till OS7-23 2005: F örsöksnummer: LB-251-2004, ADB 07A150, skörd 2005
Försöksvärd: Göran Mundt-Petersen , Gyllerups gård, 276 40 Löderup
Försöksutförare: Österlen
Observationer:
  Fältkort Scannat fältkort
  Karta Karta till försöket
  Försök till OS7-23 2005: F örsöksnummer: 301/04, ADB 07A153, skörd 2005
Försöksvärd: Hans Törnlycke , Ellinge Gård , 241 93 Eslöv
Försöksutförare: Borgeby
Observationer:
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
<< SLUT OS7-23 2005
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan