Försöken start | sök |

Alla: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Detaljerad redovisning för plan: L15-1011 2005, Behandlingsstrategier i höstvete, med 5 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Rapport Sammanställning och rapport.
  Försök till L15-1011 2005: F örsöksnummer: MA722/05, ADB 151356, skörd 2005
Försöksvärd: Bengt Hellerström , Annelövsgård, 26194 Landskrona
Försöksutförare: Ormastorp
Observationer: Tidpunkter se behandlingsjournal
  Karta Karta till försöket
  Fältkort Fältkort med rutfördelning
  Övrigt Behandlingsjournal.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L15-1011 2005: F örsöksnummer: MB-530-05, ADB 151357, skörd 2005
Försöksvärd: Per Lennart Andersson , S.Vindfellegård 237 91 Bjärred
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Grad. i A-rutor 13/5
Ringa angrepp av svartpricksjuka.
Grad. i A-rutor 26/5
Måttliga angrepp av svartpricksjuka.
Gradering i A-rutor
Måttliga angrepp av svartpricksjuka den 2/6.
Kraftiga angrepp av svartpricksjuka i A-rutor 9/6
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
  Övrigt Behandlingsjournal
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L15-1011 2005: F örsöksnummer: MC 977/05, ADB 151358, skörd 2005
Försöksvärd: Bengt Bengtsson , Vemmenhögsgården, 274 54 Skivarp
Försöksutförare: Tofthög
Observationer: Behandlingstidpunkter:
DC 31-32; 19/5-05, DC 32.
DC 37-39; 1/6-05, DC 39.
DC 49-51; 9/6-05, DC 51.
  Fältkort Fältkort med rutfördelning.
  Karta Karta till försöket.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L15-1011 2005: F örsöksnummer: LA-57-2005, ADB 151354, skörd 2005
Försöksvärd: Christer Selin , Slättängsv. 70, 291 62 Kristianstad
Försöksutförare: Kristianstad
Observationer: Besprutning enl. plan.
2005-05-18 DC 31
2005-05-28 DC 37
  Karta Karta till Försöket
  Fältkort Verkligt Fältkort av 050602
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L15-1011 2005: F örsöksnummer: LB-233-2005, ADB 151355, skörd 2005
Försöksvärd: Bollerups Lantbruksinstitut , Bollerup 27394 Tomelilla
Försöksutförare: Österlen
Observationer: Behandlat 05-05-12 DC 31 05-05-28 DC 37 05-06-08 DC 49
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta till försöket
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT L15-1011 2005
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan