Försöken start | sök |

Alla: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Detaljerad redovisning för plan: L5-6602 2005, Ogräsbekämpning i vallinsådd - efterverkan, med 1 st. försök
Syftet med planen: Efterverkan av ogräsbekämpning i vallinsådd första vallåret
Kommentarer:
  Rapport Sammanställning och rapport.
  Försök till L5-6602 2005: F örsöksnummer: LA-8-2005, ADB 05A725, skörd 2005
Försöksvärd: Bengt Emitslöv , Blåkulla PL 1082, 280 60 Broby
Försöksutförare: Kristianstad
Observationer:
  Karta Karta till Försöket
  Fältkort Verkligt Fältkort av 050602
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT L5-6602 2005
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan