Försöken start | sök |

Alla: 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: L6-703 2005, Sortförsök i Majs, med 2 st. försök
Syftet med planen: Prova mya majssorter
Kommentarer:
  Rapport Sammanställning och rapport.
  Försök till L6-703 2005: F örsöksnummer: LA-18-2005, ADB HL1990, skörd 2005
Försöksvärd: Per Erikson , Ugerups Säteri, 291 13 Gärds Köpinge
Försöksutförare: Kristianstad
Observationer:
  Karta Karta till Försöket
  Fältkort Verkligt Fältkort av 050602
  Försök till L6-703 2005: F örsöksnummer: LA-20-2005, ADB HL1989, skörd 2005
Försöksvärd: Bengt Johansson , Karsholms Lantbruk AB , Karsholmsvägen 110, 291 94 Kristianstad
Försöksutförare: Kristianstad
Observationer: Samma försöksplats som 2004
  Karta Karta till Försöket
  Fältkort Verkligt Fältkort av 050602
<< SLUT L6-703 2005
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan