Försöken start | sök |

Alla: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Detaljerad redovisning för plan: L15-4410 , Odling av maltkorn-fyra faktorers inverkan på kvaliten., med 3 st. försök
Syftet med planen: Undersöka betydelsen av sortval, kvävemängd,växtskydd och utsädesmängd.
Kommentarer:
  Rapport Sammanställning och rapport.
  Försök till L15-4410 : F örsöksnummer: MB-508-05, ADB 151306, skörd 2005
Försöksvärd: Staffan Dromberg , Stora Uppåkra 245 93 Staffanstorp
Försöksutförare: Borgeby
Observationer:
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta till försöket
  Övrigt Behandlingsjournal
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L15-4410 : F örsöksnummer: MC 975/05, ADB 151307, skörd 2005
Försöksvärd: Bengt Pålsson , Bodarp, 231 94 Trelleborg. Försöket i V Värlinge
Försöksutförare: Tofthög
Observationer: Sådd och gödsling: 2/4-05.
Behandlingstidpunkter:
DC 37; 9/6-05, DC 37-39.
DC 61; 20/6-05, DC 61.
  Fältkort Fältkort med rutfördelning.
  Karta Karta till försöket.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L15-4410 : F örsöksnummer: LA-6-2005, ADB 151304, skörd 2005
Försöksvärd: Lennart Nilson , Ekebergs Gård, 291 92 Kristianstad
Försöksutförare: Kristianstad
Observationer: Sådd med kombisåmaskin 2005-04-09
Besprutning enl. plan:
2005-06-09 DC 37
  Karta Karta till Försöket
  Fältkort Verkligt Fältkort av 050603
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT L15-4410
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan