Försöken start | sök |

Alla: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Detaljerad redovisning för plan: L3-2274 2005, Gödslinsstrategi i höstvete, med 5 st. försök
Syftet med planen: Att bestämma optimal kväve- och svavelgiva i sorterna Gnejs och kris med stråsäd som förfrukt vid olika kvävegödslingsstrategier, samt att belysa P-behovet hos höstvete på hösten.
Kommentarer:
  Rapport Sammanställning och rapport.
  Försök till L3-2274 2005: F örsöksnummer: Ma408/04, ADB 03F010, skörd 2005
Försöksvärd: Ebbe Johnsson , Norra Skrävlinge , 260 22 Teckomatorp
Försöksutförare: Ormastorp
Observationer: 1:a gödslingen 29/9
2:a gödslingen 22/3 dc23
3:e gödslingen 19/4 dc25
  Karta Karta till försöket
  Fältkort Fältkort
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L3-2274 2005: F örsöksnummer: MC 819/04, ADB 03F012, skörd 2005
Försöksvärd: Arne Ahlgren , Brönnelund, 231 99 Klagstorp
Försöksutförare: Tofthög
Observationer: Sådd: 11/9-04.
Gödslingstidpunkter:
Höst; 24/9-04.
Vår: Tidp. 15/3-1/4. Gödslat 21/3-05.
Tidp. 15/4-25/4. Gödslat 15/4-05.
Tidp. Led L, st31. Gödslat 13/5-05.
Tidp. DC 37-49, Led J+K. Gödslat 1/6-05.
  Karta Karta till försöket.
  Fältkort Fältkort med rutfördelning.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L3-2274 2005: F örsöksnummer: LC-429-2004, ADB 03F008, skörd 2005
Försöksvärd: Bo Jönsson , Häljarpsvägen 111, 265 90 Åstorp
Försöksutförare: Ängelholm
Observationer:
  Fältkort Verkligt fältkort av 041109
  Karta Karta till Försöket
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L3-2274 2005: F örsöksnummer: LB-273-2004, ADB 03F009, skörd 2005
Försöksvärd: Christer Andersson , Ö. Herrestad 40, 276 56 Hammenhög
Försöksutförare: Österlen
Observationer:
  Karta Karta till försöket
  Fältkort Scannat fältkort
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L3-2274 2005: F örsöksnummer: 315/04, ADB 03F011, skörd 2005
Försöksvärd: Mats Persson , Gårdstånga Nygård , 240 32 Flyinge
Försöksutförare: Borgeby
Observationer:
  Karta Karta
  Fältkort Fältkort
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT L3-2274 2005
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan