Försöken start | sök |

Alla: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Detaljerad redovisning för plan: L3-0010 2005, Växtföljd och skörderester, med 1 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Försök till L3-0010 2005: F örsöksnummer: M-591-1951, ADB 03F075, skörd 2005
Försöksvärd: Peter Bager , Petersborg, 230 42 Tygelsjö
Försöksutförare: Borgeby
Observationer:
  Fältkort Fältkort
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT L3-0010 2005
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan