Försöken start | sök |

Alla: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Detaljerad redovisning för plan: OS7-24 2005, Sortförsök, med 4 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Rapport Sammanställning och rapport.
  Försök till OS7-24 2005: F örsöksnummer: Ma401/04, ADB 07A163, skörd 2005
Försöksvärd: Hans-Åke Åkesson , Gamelgård , 26030 Vallåkra
Försöksutförare: Ormastorp
Observationer:
  Fältkort Fältkort med rutfördelning
  Karta Karta till försöket
  Försök till OS7-24 2005: F örsöksnummer: LC-427-2004, ADB 07A162, skörd 2005
Försöksvärd: Gunnar Johansson , Stamhem , N. Varalöv Pl 6126, 262 96 Ängelholm
Försöksutförare: Ängelholm
Observationer:
  Karta Karta till försöket
  Fältkort Verkligt fältkort av 041109
  Försök till OS7-24 2005: F örsöksnummer: LB-252-2004, ADB 07A161, skörd 2005
Försöksvärd: Birger Bernhoff , Gärsnäs gård, 272 96 Gärsnäs
Försöksutförare: Österlen
Observationer:
  Karta Karta till försöket
  Fältkort Scannat fältkort
  Försök till OS7-24 2005: F örsöksnummer: 302/04, ADB 07A157, skörd 2005
Försöksvärd: Fredrik och Roland Hansson , Nyboholm , 244 94 Furulund
Försöksutförare: Borgeby
Observationer:
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
<< SLUT OS7-24 2005
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan