Försöken start | sök |

Alla: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Detaljerad redovisning för plan: L7-610 2005, Ärter. Sortförsök, med 3 st. försök
Syftet med planen: Att jämföra nya med redan etablerade sorter i ärter
Kommentarer:
  Rapport Sammanställning och rapport.
  Försök till L7-610 2005: F örsöksnummer: MA-713-2005, ADB 07B591, skörd 2005
Försöksvärd: Per-Erik Wikberg , Östergård Svalöv
Försöksutförare: Ormastorp
Observationer:
  Karta Karta till försöket
  Fältkort Fältkort med rutfördelning
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L7-610 2005: F örsöksnummer: MC 974/05, ADB 07B590, skörd 2005
Försöksvärd: Rydsgårds Gods AB , Svenshög, 274 62 Rydsgård
Försöksutförare: Tofthög
Observationer: Sådd: 6/4-05.
  Fältkort Fältkort med rutfördelning.
  Karta Karta till försöket.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L7-610 2005: F örsöksnummer: LA-4-2005, ADB 07B589, skörd 2005
Försöksvärd: Br. Hellberg , Västerångsvägen 106, 297 95 DEGEBERGA, 044-351038, 0708-351138
Försöksutförare: Kristianstad
Observationer: Sådatum: 2005-04-08
  Karta Karta till Försöket
  Fältkort Verkligt Fältkort av 050602
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT L7-610 2005
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan