Försöken start | sök |

Alla: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Detaljerad redovisning för plan: L5-2450, Ogräsbekämpning: Höstvete, örtogräs + renkavle, med 3 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Rapport Sammanställning och rapport.
  Försök till L5-2450: F örsöksnummer: MC 822/04, ADB 151297, skörd 2005
Försöksvärd: Hans o Bertil Odell , Vanninge gård, 231 97 Klagstorp
Försöksutförare: Tofthög
Observationer: Sådd: 15/9-04.
Behandlingstidpunkter:
Se Sprutjournal.
  Fältkort Fältkort med rutfördelning.
  Karta Karta till försöket.
  Övrigt Sprutjournal
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L5-2450: F örsöksnummer: LC-430-2004, ADB 151295, skörd 2005
Försöksvärd: Ulf Weifelt , Weibygården , 262 90 Ängelholm
Försöksutförare: Ängelholm
Observationer: Beh.tillf. nr 1, 2004-10-09 DC 12-12,5
nr 2, 2004-10-20 DC 13-13,5
nr 3, 2005-04-23 DC 23-24
  Karta Karta till försöket
  Fältkort Verkligt fältkort av 041109
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L5-2450: F örsöksnummer: LC-431-2004, ADB 151296, skörd 2005
Försöksvärd: Nils-Olof Bergholtz , Ängeltofta Gård , 262 91 Ängelholm
Försöksutförare: Ängelholm
Observationer: Beh.tillf. nr 1, 2004-10-09 DC 11-11,5
nr 2, 2004-10-20 DC 12,5-13
nr 3, 2005-04-23 DC 23-24
  Karta Karta till försöket
  Fältkort Verkligt fältkort av 041109
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT L5-2450
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan