Försöken start | sök |

Alla: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Detaljerad redovisning för plan: L15-1013 2005, Greeningeffekt, fungicider i höstvete, med 3 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Rapport Sammanställning och rapport.
  Försök till L15-1013 2005: F örsöksnummer: MA723/05, ADB 151363, skörd 2005
Försöksvärd: Nils Gustav Nilssopn , Planagården 26038 Kattarp
Försöksutförare: Ormastorp
Observationer: Tidpunkter se behandlingsjournal
  Fältkort Fältkort med rutfördelning
  Karta Karta till försöket
  Övrigt Behandlingsjournal.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L15-1013 2005: F örsöksnummer: MC 979/05, ADB 151364, skörd 2005
Försöksvärd: Leonard Nyman , Nytofta, 274 54 Skivarp
Försöksutförare: Tofthög
Observationer: Behandlingstidpunkter:
DC 32; 17/5-05, DC 31.
DC 37-39; 26/5-05, DC 37.
DC 55-59; 8/6-05, DC 59.
  Fältkort Fältkort med rutfördelning.
  Karta Karta till försöket.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L15-1013 2005: F örsöksnummer: LB235-2005, ADB 151362, skörd 2005
Försöksvärd: Bollerups lantbruksinstitut , Bollerup 27394 Tomelilla
Försöksutförare: Österlen
Observationer: Behandling 1 05-05-18 DC32 2 05-05-27 DC37
  Karta Karta till försöket
  Fältkort Fältkort
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT L15-1013 2005
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan