Försöken start | sök |

Alla: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Detaljerad redovisning för plan: L7-613 2005, Sortförsök i Åkerbönor, med 1 st. försök
Syftet med planen: Prova nya sorter av åkerbönor
Kommentarer:
  Rapport Sammanställning och rapport.
  Försök till L7-613 2005: F örsöksnummer: LC-403-2005, ADB 07B592, skörd 2005
Försöksvärd: Anders Berlin , L:a Heagård, 265 90 Åstorp
Försöksutförare: Ängelholm
Observationer: Sådatum: 2005-04-01
  Karta Karta till Försöket
  Fältkort Verkligt Fältkort av 050602
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT L7-613 2005
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan