Försöken start | sök |

Alla: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Detaljerad redovisning för plan: L6-4426 2005, Vallfröbl. i intensiva slåttersys.-marknadsbl., med 2 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Rapport Sammanställning och rapport.
  Försök till L6-4426 2005: F örsöksnummer: MC 901/05, ADB 062757, skörd 2005
Försöksvärd: HS Malmöhus , Bjärsjölagårds Egendom, Sjöbo
Försöksutförare: Tofthög
Observationer:
  Fältkort Fältkort med rutfördelning.
  Karta Karta till försöket.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L6-4426 2005: F örsöksnummer: L-21-2002, ADB 067139, skörd 2005
Försöksvärd: Naturbruksgymnasiet , Skolgatan 37, 291 73 Önnestad, tel 044-75729
Försöksutförare: Kristianstad
Observationer: 3:e vallåret endast 1:a skörd
  Karta Karta till Försöket
  Fältkort Verkigt Fältkort av 050602
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT L6-4426 2005
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan