Försöken start | sök |

Alla: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Detaljerad redovisning för plan: L2-4048-3 2005, Reducerad jordbearbetning , med 2 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Rapport Sammanställning och rapport.
  Försök till L2-4048-3 2005: F örsöksnummer: 320/94, ADB 02F062, skörd 2005
Försöksvärd: HS Malmöhus , Borgeby Gård , 237 91 Bjärred
Försöksutförare: Borgeby
Observationer:
  Fältkort Fältkort.
  Karta Karta till försöket.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L2-4048-3 2005: F örsöksnummer: Ma404/03, ADB 02F061, skörd 2005
Försöksvärd: Nils Gustav nilsson , Planagården 260 38 Kattarp
Försöksutförare: Ormastorp
Observationer: Plöjt 29/9 LedA
Plöjt Ecomat 29/9 Led B
Väderstad Cultus 30/9 Led C
Kongskilde djupharv Led D 30/9
  Karta Karta till försöket
  Fältkort Fältkort med rutfördelning
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT L2-4048-3 2005
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan