Försöken start | sök |

Alla: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Detaljerad redovisning för plan: L3-0014 2005, Avloppsslam-effekt på gröda och jord, med 2 st. försök
Syftet med planen: Långliggande försök med rötslam och mineralgödselmedel för bestämning av skördeeffekter, upptagning i grödan av näringsämnen och anrikning i marken av tungmetaller.
Kommentarer:
  Försök till L3-0014 2005: F örsöksnummer: M-318-1981, ADB 03F077, skörd 2005
Försöksvärd: Peter Bager , Petersborg, 230 42 Tygelsjö
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Gödslingstillfällen:
PK 7-25 28/4-06
Kalksalpeter 28/4-06
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta till försöket
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L3-0014 2005: F örsöksnummer: M-317--1981, ADB 03F076, skörd 2005
Försöksvärd: Svenstorps Gods , Igelösa gård, Lund
Försöksutförare: Borgeby
Observationer:
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta till försöket
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT L3-0014 2005
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan