Försöken start | sök |

Alla: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Detaljerad redovisning för plan: L5-8000 2005, Ogräsbekämpning i höstraps, med 4 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Rapport Sammanställning och rapport.
  Försök till L5-8000 2005: F örsöksnummer: MC 820/04, ADB 151286, skörd 2005
Försöksvärd: Anders Nilsson , Brönnestadgården, 231 99 Klagstorp. Försöket i Klagstorp.
Försöksutförare: Tofthög
Observationer: Sådd: 23/8-04.
Behandlingstidpunkter:
Se Sprutjournal.
  Fältkort Fältkort med rutfördelning.
  Karta Karta till försöket.
  Övrigt Sprutjournal.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L5-8000 2005: F örsöksnummer: 310-2004, ADB 151285, skörd 2005
Försöksvärd: Fredrik&Roland Hansson , Nyboholm , 244 94 Furulund
Försöksutförare: Borgeby
Observationer:
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta till försöket.
  Övrigt Behandlings journal.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L5-8000 2005: F örsöksnummer: LB-254-2004, ADB 151284, skörd 2005
Försöksvärd: Bollerups Lantbruksinstitut , Bollerup, 273 94 Tomelilla
Försöksutförare: Österlen
Observationer:
  Fältkort Scannat fältkort
  Karta Karta till försöket
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L5-8000 2005: F örsöksnummer: LA-102-2004, ADB 151283, skörd 2005
Försöksvärd: Mauritz Pettersson , Ryttmästarevägen 116, 291 97 Gärds Köpinge
Försöksutförare: Kristianstad
Observationer:
  Karta Karta till försöket
  Fältkort Verkligt fältkort av 041109
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT L5-8000 2005
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan