Försöken start | sök |

Alla: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Detaljerad redovisning för plan: L7-215.2016, Höstkorn. Sort * behandling, med 2 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Rapport Artikel i Skåneförsökens försöksrapport 2016
  Försök till L7-215.2016: F örsöksnummer: LC-406-2015, ADB 07BM05, skörd 2016
Försöksvärd: Bengt Ekelund , G:a Malmövägen 459, 262 92 Ängelholm
Försöksutförare: Ängelholm
Observationer: Sådd: 2015-09-09
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
  Försök till L7-215.2016: F örsöksnummer: MB-317-2015, ADB 07BM06, skörd 2016
Försöksvärd: Hans o. Bertil Odell , Vanninge gård , 231 98 Klagstorp
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Datum för sådd: 28/9.
  Karta Karta till försöket.
  Fältkort
<< SLUT L7-215.2016
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan