Försöken start | sök |

Alla: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Detaljerad redovisning för plan: OS7-001-2016, Vårraps. Sortförsök., med 1 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Rapport Artikel i Skåneförsökens försöksrapport 2016
  Försök till OS7-001-2016: F örsöksnummer: MA-526-2016, ADB 07A926, skörd 2016
Försöksvärd: Svedberga Gård , Svedbergavägen 169 , 254 76 Allerum
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Försöket ligger på Rönhult. Datum för sådd: 5/5.
  Fältkort Fältkort med karta.
<< SLUT OS7-001-2016
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan