Försöken start | sök |

Alla: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Detaljerad redovisning för plan: L7-401.2016, Sort * behandling vårkorn, med 3 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Rapport Artikel i Skåneförsökens försöksrapport 2016
  Försök till L7-401.2016: F örsöksnummer: LC-402-2016, ADB 07C530, skörd 2016
Försöksvärd: Bengt Ekelund , G:a Malmövägen 459, 262 92 Ängelholm
Försöksutförare: Ängelholm
Observationer: Sådd: 2016-04-02
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
  Försök till L7-401.2016: F örsöksnummer: LB-202-2016, ADB 07C537, skörd 2016
Försöksvärd: Hushållningssällskapet Skåne , Sandby Gård 276 37 Borrby
Försöksutförare: Österlen
Observationer: Sådd: 2016-04-04
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
  Försök till L7-401.2016: F örsöksnummer: M-503-2016, ADB 07C531, skörd 2016
Försöksvärd: Lennart Larsson , Linelunds gård , 231 70 Anderslöv
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Datum för sådd: 2/4.
  Fältkort Fältkort med karta.
<< SLUT L7-401.2016
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan